กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
03
พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะไปสู่การกำหนด ” ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ”
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. * การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ลงทะเบียนผ่านการแสกน Qr code หรือคลิกที่รูปภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะไปสู่การกำหนด
" ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ "
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
* การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar
ลงทะเบียนผ่านการแสกน Qr code หรือคลิกที่รูปภาพ

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง