กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
เม.ย. 65
ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ประกาศ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

T_0045-1.pdf

ขนาดไฟล์ 0.10 MB | จำนวนดาวน์โหลด 343 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง