กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

ข้อมูลงบทดลองเบิกจ่ายประจำปี 2564 

ข้อมูลงบทดลองเบิกจ่ายประจำปี 2565

 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 1 เดือนตุลาคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 2 เดือนพฤศจิกายน
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 3 เดือนธันวาคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 4 เดือนมกราคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 5 เดือนกุมภาพันธ์
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 6 เดือนมีนาคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 7 เดือนเมษายน
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 8 เดือนพฤษภาคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 9 เดือนมิถุนายน
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 10 เดือนกรกฎาคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 11 เดือนสิงหาคม
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวด 12 เดือนกันยายน