กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
17
ต.ค. 65
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติก่ี ครั้งที่ 3 (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค
ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วม " การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติก่ี ครั้งที่ 3 " (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค พื้นที่ภาคเหนือ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนเข้าร่วมในรูปแบบ Online โดยแสกนการ Qr-code

ขอเชิญชวนผู้แทน   หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วม


" การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติก่ี ครั้งที่ 3 "
 (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค

พื้นที่ภาคเหนือ วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย

เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนเข้าร่วมในรูปแบบ Online โดยแสกนการ Qr-code

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง