กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
ส.ค. 65
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง
ขอเชิญประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. พื้นที่ : เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลแม่แรง และเทศบาลตำบลมะกอก สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กลุ่ม 2 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. พื้นที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ขอเชิญประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน

กลุ่มที่ 1
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
พื้นที่ : เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลแม่แรง และเทศบาลตำบลมะกอก
สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กลุ่ม 2
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
พื้นที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์
สถานที่ประชุม : ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แท็ก