กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
07
เม.ย. 66
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอหนองมะโมง
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอหนองมะโมง
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอหนองมะโมง

ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอหนองมะโมง

                 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายภาณุวัฒน์ โทนุบล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายปกรณ์ เทพจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้ แก่คณะทำงานผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จำนวน 4 ตำบล และดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ณ ห้องประชุมดอนเขารัก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสุรวุฒิ แก้วกระจ่าง ปลัดอำเภอหนองมะโมง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง