กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง

ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 5 ผัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 3.109 MB
ดาวน์โหลด

ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. 2553.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.824 MB
ดาวน์โหลด

ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จ.ชัยนาท-ท่าซุง จ.อุทัยธานี พ.ศ. 2555.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 3.517 MB
ดาวน์โหลด

ผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา พ.ศ. 2562.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.149 MB
ดาวน์โหลด

ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ พ.ศ. 2562.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.693 MB
ดาวน์โหลด