กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
เม.ย. 66
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอมโนรมย์
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอมโนรมย์

ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอมโนรมย์

                 

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภาณุวัฒน์  โทนุบล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท   ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายปกรณ์  เทพจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้ แก่คณะทำงานผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จำนวน  7 ตำบล   และดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน และนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี นายศักรินทร์  ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง