กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
12
มี.ค. 67
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาทและนายปกรณ์ เทพจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ของจังหวัดชัยนาท ซึ่งพื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขาพลอง (เขาขยาย) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีเรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอเมืองชัยนาท เป็นประธานประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางของโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง