กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
10
เม.ย. 66
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเมืองชัยนาท
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเมืองชัยนาท
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเมืองชัยนาท

ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเมืองชัยนาท

                 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายภาณุวัฒน์  โทนุบล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้ แก่คณะทำงานผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท จำนวน 9 ตำบล และดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองชัยนาท เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง