กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
04
เม.ย. 66
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเนินขาม
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเนินขาม

ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ และจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo-social Map) อำเภอเนินขาม

                         วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายภาณุวัฒน์  โทนุบล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท   ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายปกรณ์  เทพจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้ แก่คณะทำงานผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเนินขาม จำนวน  3 ตำบล   และดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน และนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      โดยมี นางสาวสิริญรัศมิ์ นุตตะรังค์ นายอำเภอเนินขาม  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง