กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
มี.ค. 66
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท ซิตี้ โซลูชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณาวลัย ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยนายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี นายอรรจน์ คำวชิรพิทักษ์ เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงาน ในการนี้นายภาณุวัฒน์ โทนุบล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายปกรณ์ เทพจร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานและสนับสนุนในการดำเนินการประชุมโดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง