กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
ก.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2565 (พิจารณาขอบเขตโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยนาท)
พิจารณาขอบเขตโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยนาทและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาขอบเขตโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยนาทและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนางนันทนา จำจด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท นางสาวสาริยา ศรีเชื้อ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายปกรณ์ เทพจร นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายชินเดช จันทร์บาง นักผังเมืองชำนาญการ สำนักผังเมืองรวม เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงความเป็นมาขอบเขตผังเมืองรวม สภาพทั่วไปอำเภอเมืองชัยนาท การดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง