กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
07
ก.ค. 65
ประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนเทศบาลรุ่งเรือง (โครงการที่ 2) ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนเทศบาลรุ่งเรือง ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

           วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางนันทนา จำจด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนเทศบาลรุ่งเรือง (โครงการที่ 2) โดยนางปิยาลักษณ์ ปิยะโกศล นักผังเมืองชำนาญการ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายปกรณ์ เทพจร นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ และนายณัทศักดิ์ พลายพล นักผังเมืองชำนาญการ ร่วมชี้แจงถึงความเป็นมา หลักการและเหตุผล ประโยชน์ที่ได้รับ แนวทางการดำเนินงาน ร่างผังแปลงที่ดินใหม่เบื้องต้น รวบรวมความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (จร.1) และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของที่ดินในโครงการฯ นางสาวกาญจนา ฉนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ  ห้องประชุมอาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง