กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
มี.ค. 67
การประชุมถอดบทเรียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่ บ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวาร
ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

     วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียว และกลุ่มบ้านบริวาร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

     ในการนี้ นายปกรณ์ วราภาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวปัณณภัสร์ รัตนคช สถาปนิกปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารวมการประชุมฯ  สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงการฯ ระยะต่อไป

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://goo.gl/maps/iHWwQrDVJXM4TG5b7