กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม 

ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 66 กิโลเมตร พื้นที่ภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 21.99 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม 5.09 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม (หมู่และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา มีพื้นที่ประมาณ 16.90 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนวยาวเหนือใต้  มีศูนย์กลางชุมชนอยู่ที่บริเวณชุมชนขุนยวม  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยรอบชุมชนเป็นที่เนินขนานไปตามลำน้ำยวม และลำห้วยสอตือ ขนาบด้านตะวันออก และด้านใต้ของชุมชน โดยมีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้มีบริเวณที่ราบอันจำกัดใช้เพื่อการอยู่อาศัยและทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน
https://goo.gl/maps/iHWwQrDVJXM4TG5b7