กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
เม.ย. 67
รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมขบวนรณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมขบวนรณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยพร้อมนี้นายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ คน ร่วมนำรถจักรยานยนต์พร้อมสวมหมวกนิรภัยเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว