กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
27
ก.พ. 67
พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
(พอ.สว.)ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมนี้นายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายวิชาญ ศรีจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ร่วมออกปฏิบัติงานฯดังกล่าวด้วย