กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
13
ก.พ. 67
มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๗
มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๗ มอบให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๗ มอบให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯณ หอประชุมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร โดยพร้อมนี้นายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาฯดังกล่าวด้วย