กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
07
เม.ย. 66
ประกาศบังคับใช้ ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ ๗ เมษายน ๒๕๖๖


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖
---------------------------------
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่  >>>>> คลิ๊ก!!

แท็ก