กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
ก.ย. 65
ประชุมชี้แจง ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565
ประชุมชี้แจง ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 จำนวน 2 วัน คือ (1) วันอังคารที่ 20 ก.ย. 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (2) วันอังคารที่ 21 ก.ย. 2565 ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้บังคับผังฯ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันอังคาร ที่ 20 กันายน 2565

       สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ประชุมชี้แจง.. ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและอนุญาติการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ   ณ   ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

     

    


วันพุธ ที่ 21 กันายน 2565


          สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองนิติการ สำนักผังเมืองรวม และสำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาฯ ได้ประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม.. ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัด  ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน

    

    

    
   

แท็ก