กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
ก.ค. 65
ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของที่ดิน รายกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2,3,4/6
เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจ กับเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นรายกลุ่มย่อย (แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย) - วันที่ 19 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 - วันที่ 20 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 3 - วันที่ 21 ก.ค. 65 กลุ่มย่อยครั้งที่ 4 ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำพูน #ก้าวของการพัฒนาโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน #ทำความเข้าใจในโครงการจัดรูปที่ดิน #การพัฒนาตามผังเมือง #กลุ่มงานวิชาการผังเมืองจังหวัดลำพูน
แท็ก