กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำพูน ครั้งที่1_2565

ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แท็ก