กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
03
ก.พ. 66
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2566
ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ และขอให้หน่วยงานราชการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ศาลาสงฆ์พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง