กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

22 กุมภาพันธ์ 2567 5

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน - ห้วยชัน (ด้านหอชมธรรมชาติ) ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายทศพล ดีโนนงิ้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)