กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
ก.พ. 66
กิจกรรมทำความสะอาด บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และทาสีเครื่องหมายจราจรริมฟุตบาทถนนบริเวณด้านหน้าศาลากลาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา พร้อมให้บริการ แก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาดตามบ้านเรือน รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด โดยกิจกรรมดังกล่าวจะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการในทุกๆ วันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง