กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
10
ก.พ. 66
กิจกรรมทำความสะอาด บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา พร้อมให้บริการ แก่ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาความสะอาด ตามบ้านเรือน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด โดยกิจกรรมดังกล่าวจะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการในทุกๆ วันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง