กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
ก.ย. 66
ประชุมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดอำนาจเจริญ ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวเพียรพร พื้นชมภู นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง