กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
พ.ค. 65
ประชุมกับคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด
ประชุมกับคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลพร้อมด้วย จ่าสิบตรีอรรถกร กาญจโน นายช่างโยธาอาวุโส เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เพื่อรายงานผลการสำรวจแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดสตูล ว่าได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (จัดเก็บย่อยต่อเนื่อง) แล้วเสร็จ 100% ซึ่งมติที่ประชุมได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดสตูล เป็นเขตปลอดผักตบชวา โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล