กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
พ.ค. 65
สำรวจจัดทำแผนโครงการพัฒนาตามผังเมือง ในเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนควนโดน จังหวัดสตูล
จัดทำแผนโครงการพัฒนาตามผังเมือง ในเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนควนโดน จังหวัดสตูล

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางอัสรีน่า เจ๊ะเล็ม นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 3 และบริเวณอ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนาตามผังเมือง ในเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนควนโดน จังหวัดสตูล โดยมี นายซะรี่อะซีร นุ่งอาหลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ควนสตอ และประชาชนในพื้นที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าว