กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
ธ.ค. 65
กิจกรรมตักบาตรชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญรับอรุณ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก

                      วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมตักบาตรชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญรับอรุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
                ในการนี้ นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้องด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว