กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
ส.ค. 65
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  เวลา 11.00 น. นายชิดชัย อังคะไวมงคล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แท็ก