กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
ส.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณโรงเรียนวัดสระโคล่ และวัดสระโคล่ รวมถึงกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

   วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  วลา 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดสระโคล่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณโรงเรียนวัดสระโคล่ และวัดสระโคล่  รวมถึงกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณสระโคล่  ความยาว 450 เมตร กว้าง 50 เมตร กำจัดผักตบชวาได้ 1,125 ตัน   ในการนี้ นายชิดชัย อังคะไวมงคล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก  และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง