กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

08 มิถุนายน 2565 67

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2565) เวลา 09:30 น. นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 14 และ 17 ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ งานตามภารกิจของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายลงพื้นตรวจเยี่ยมหน่วยทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำท่วมริมแม่น้ำปัตตานี ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองปัตตานี ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon