กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
18
เม.ย. 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(1).pdf

ขนาดไฟล์ 1.67 MB | จำนวนดาวน์โหลด 111 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(2).pdf

ขนาดไฟล์ 1.47 MB | จำนวนดาวน์โหลด 166 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(3).pdf

ขนาดไฟล์ 4.26 MB | จำนวนดาวน์โหลด 184 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด