กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

19 กุมภาพันธ์ 2567 13

นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

22 กุมภาพันธ์ 2567 9

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้ากลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นถึงความต้องการของประชาชน โดยมีการวางแผนจะจัดทำอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล มีความต้องการให้ทางสำนักงานโยธาธิการช่วยเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยชาวบ้านมีมติความคิดเห็นชอบในการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ โดยจะมีการสำรวจพื้นที่และจัดเตรียมข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon