กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
03
พ.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ
การประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม เฮอริเทจ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย
แท็ก