กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
(NEW)
 
  • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 39 รายการ Download
 
  • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอน ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 13 รายการ  Download