กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
(NEW)
 •    ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองเชียงของ

         เชื่อมการท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (Chiangkhong Best Desination) 

         รองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

         (e-bidding) Download

(NEW)
 •    ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองเชียงของ

         เชื่อมการท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (Chiangkhong Best Desination) 

         รองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

         (e-bidding) Download

(NEW)
 •   ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองเชียงของ

         เชื่อมการท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (Chiangkhong Best Desination) 

         รองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

         (e-bidding) Download

(new)
 •    ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองเชียงของ

         เชื่อมการท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย (Chiangkhong Best Desination) 

         รองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

         (e-bidding) Download

 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 159 รายการ 
  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย Download
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ 
  ก่อสร้างรั้ว คสล.ของ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงรายDownload
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง หมู่ที่ 8 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของบ 
  จังหวัดเชียงราย ความยาว 500 เมตรDownload
 
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก
  บริเวณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
  ความยาว 281 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก
  บริเวณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
  จังหวัดเชียงราย  ความยาว 281 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระหว่างวันที่ 18/6/64 - 23/6/64 Download
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประติมากรรม
  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Download
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประติมากรรม
  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Download
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประติมากรรม
  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Download