กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053152038
โทรสาร 053152038 ต่อ 12
อีเมล chiangrai@dpt.mail.go.th
Facebook https://www.facebook.com/dpt.chaingrai/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCb8g4IzSazZZeM8KxC-hQVg/featured
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *