กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

02 ธันวาคม 2565 194

ปิดประกาศ 15 วัน ”ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

23 มกราคม 2566 2

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน