กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

20 กันยายน 2566 75

วันศุกร์ที่15 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการ

24 พฤศจิกายน 2566 304

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการจัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร และตำแหน่ง พนักงานธุรการ

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน