กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

30 สิงหาคม 2565 33

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ในการตรวจราชการของนายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 16 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

21 กันยายน 2565 28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน