กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
มิ.ย. 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลฯ ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตผังเมือรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท (ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท) เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตผังเมือรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท (ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท) เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดับเพลิง เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง