กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
ก.ค. 65
พิธีเปิดกิจกรรม ”บึงสำเภา ต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70
พิธีเปิดกิจกรรม "บึงสำเภา ต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บึงสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "บึงสำเภา ต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยนาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ โดยจังหวัดชัยนาทได้รวมพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์รอบบึง ตัดหญ้า ตัดแต่งกึ่งไม้ จัดเก็บขยะ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาบึงสำเภาให้มีสภาพดี ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และเป็นสถานที่สำหรับการกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้นแบบการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำของจังหวัดชัยนาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท (ท) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองชัยนาท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม 

   ทั้งนี้ นางนันทนา จำจด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง