กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4

     

ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ปีงบประมาณ 2567

ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มีนาคม 2567
เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 กรกฏาคม 2567 สิงหาคม 2567 กันยายน 2567

ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566
เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฏาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565
เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 กรกฏาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565

   

ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563 มกราคม 2564 กุมภมพันธ์ 2564 มีนาคม 2564
เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฏาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564

   

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภมพันธ์ 2563 มีนาคม 2563
เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 กรกฏาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563

   

ปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภมพันธ์ 2562 มีนาคม 2562
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฏาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562

   

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภมพันธ์ 2561 มีนาคม 2561
เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฏาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561

   

ปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภมพันธ์ 2560 มีนาคม 2560
เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560 กรกฏาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560