กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
มี.ค. 66
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ” รายปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอำนาจเจริญ" รายปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อผลักดันแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ให้สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้าน การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่อไป ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง