กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
18
พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านลาว จังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศ เพื่อนบ้านด้านลาว จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อลาว การบริหารงานชายแดน การจัดระเบียบชายแดน และการป้องกันแก้ไขปัญหาชายแดน ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง