กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
พ.ย. 65
ประชุมทำความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางการสำรวจ รวบรวม คัดกรองข้อมูลช่างที่มีคุณภาพในพื้นที่
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุม เพื่อทำความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางการสำรวจ รวบรวม คัดกรองข้อมูลช่างที่มีคุณภาพในพื้นที่ (ผ่านระบบออนไลน์) Cisco WebEx Meeting ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายเผดิมฉัตร กาญจนสุนทร วิศวกรโยธาชำนาญการ นางสาวเพียรพร พื้นชมภู นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง