กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
28
ก.ย. 65
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง