กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
22
ก.ย. 65
ประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2564 - 2570
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2564 - 2570 ในการนี้ นางกาญจนา สีลากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง