กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
17
มี.ค. 66
การขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม “สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสเดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรณีศึกษา “สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี" ในการนี้ นายมีโชค นัฏสถาพรได้รายงานการจัดทำผังภูมิสังคม พื้นที่ อำเภอบางปลาม้า ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำผังภูมิสังคม (Geo-social Map) การบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/หมู่บ้าน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

สยผจ.สพ._ประชุมการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลยุทธศาสตร์ชาติ 17 มี.ค. 2566.pdf

ขนาดไฟล์ 0.47 MB | จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง