กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

11 กรกฎาคม 2567 12

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานร่วมพิธีในงาน รัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายรัฐการ ดาราทอง นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ